De wondkamer

De Wondpoli is een onderdeel van de One stop shop, een van de diensten die de One Stop Shop biedt, om de DM gemeenschap tegemoet te komen. De wondpoli is de ideale plek voor het behandelen van de diabeet met een wond. Ons personeel is getraind door buitenlandse specialisten (z.a: diabetische podotherapeuten), hebben internationale congressen en seminars gevolgd en worden hierdoor jaarlijks bijgeschoold om de nieuwste ontwikkelingen en behandeltechnieken op het gebied van diabetische wondzorg te leren en toe te passen.

Het personeel:

Ons personeel bestaat uit:

1.Vakbekwame artsen

2.Diabetische verpleegkundigen/wondverzorgers

3.Wondassistenten

 

Wat kan de wondpoli u bieden?

1.Klantvriendelijke zorg

2.Ontspannen doch professionele sfeer

3.Optimale voetcontrole en onderzoek

4.Optimale bloeddruk en glucose monitoring, het geen essentieel is voor de wondgenezing

5.Behandeling met de nieuwste middelen op het gebied van diabetische wondzorg (die nog niet in Suriname verkrijgbaar zijn)

6.Educatie van de patiënt, hoe de wond optimaal thuis te behandelen

7.Multi Disciplinair Overleg(MDO) waarbij samen met de orthopedisch chirurgrevalidatie arts en de orthopedische schoenmaker worden gewerkt om een optimaal plan uit te zetten voor de wondgenezing(v.b.: optimale drukontlasting van de wond d.m.v. zolen, schoenen enz.)

8.Na ontslag uit de wondpoli komt de patiënt/klant in het na traject het geen inhoudt: regelmatige medisch pedicure het geen essentieel is voor de preventie van nieuwe wonden en tijdig ingrijpen indien nodig.

De procedure

1.De patiënt moet diabeet zijn en een wond hebben

2.De patiënt moet op de eerste plaats verwezen worden door de huisarts of specialist, of als er een wond wordt ontdekt tijdens de screening kan deze ook intern worden verwezen door onze deskundige casemanagers, of de patiënt mag ook spontaan bij ons binnen lopen indien hij/zij voldoet aan criterium 1.

3.Hiermee meldt hij/zij zich aan bij de administratie

4.Hij/zij wordt op dezelfde dag gezien door het personeel van de wondpoli

5.Er wordt een anamnese afgenomen

6.Volledig voetonderzoek

7.De wond wordt beoordeeld en geclassificeerd door de arts en wondverzorger, vervolgens wordt er gezamenlijk een beleid afgesproken.

Een aantal resultaten van onze wonkamer behandeling