De screening

Protocollair dienen diabeten jaarlijks gescreend te worden. Protocollair werken zorgt ervoor dat iedereen op dezelfde wijze begeleidt wordt. De screening heeft als doel vroegtijdig complicaties te ontdekken en aan te pakken. Afwijkingen ontstaan sluipend en hier hoeft de diabeet er geen last van te ondervinden. In deze eerste stadia kunnen ze beter behandeld worden, stabiliseren of zelfs verbeteren worden. Hoe langer de afwijkingen in het lichaam, hoe meer onomkeerbare schade ze aanbrengen. Diabetes kan schade brengen aan de organen, ogen, nieren en zenuwen. Dit is ook de rede waarom de organen bijzondere aandacht krijgen.

Jaarlijks wordt in de OSS nagegaan of de holistische gezondheid van de patiënt verbeterd of verslechterd is. Hier wordt dus niet alleen de lichamelijke conditie van de diabeet gecontroleerd, maar ook de geestelijke gezondheid van de cliënt.

De screening is het in kaart brengen van de holistische gezondheid van de Diabetes patiënt door middel van een goede anamnese. Nadat de patiënt in kaart is gebracht volgt er een risicoprofiel in de vorm van een spinnenweb. Dit risicoprofiel geeft aan welke risicofactoren verhoogd zijn. De casemanager bespreekt dit met de patiënt en geeft vervolgens leefstijladvies en zo nodig verwijzingen naar de desbetreffende discipline binnen de One Stop Shop. Het unieke van de screening is dat er samen met de patiënt wordt gekeken naar een oplossing voor de problemen. Door middel van het stepped care module (SCM) wordt samen met de patiënt besproken aan welk probleem de patiënt als eerst wil werken. Om de Efficiëntie van de screening te bevorderen, moet de patiënt alle nodige disciplines zo snel als mogelijk doorlopen.

Het verloop van de screening

Een nieuwe diabeet krijgt via de administratie een afspraak bij een casemanager. De casemanager is de verantwoordelijke voor de screening. Zij gaat met de cliënt door de screening heen. Wanneer de cliënt bij de casemanager de kamer binnenstapt worden de vitale functies afgenomen. Deze zijn de bloeddruk, buik-, middel- en heupomvang lengte en gewicht. Hierna wordt de anamnese afgenomen. Al deze informatie wordt in een programma opgeslagen. Het is een software programma waarin digitaal informatie van cliënten wordt bijgehouden. Er worden vragen gesteld over de leefstijl, familie geschiedenis met betrekking tot chronische ziekten, psychische gezondheid, en ook worden de laboratorium gegevens ingevoerd. Als de casemanager klaar is met de vragen wordt een voetonderzoek gedaan. De voeten van diabetes patiënten lopen risico op het krijgen van wondjes. Met het doen van voetonderzoekingen wordt geprobeerd om het risico van het ontstaan van wondjes in te schatten. Na het voetonderzoek wordt de zes minuten wandeltest (6MWT) afgenomen. Het doel van de 6MWT is om de fitheid van de cliënt te meten. De resultaten van deze test worden daarna ingevoerd in het programma.

Doorverwijzingen

Bij de screening zijn er verplichte verrichtingen die de Case Manager bij iedere diabeet moet doen. Deze zijn het maken van een retinafoto, voor zij die niet onder behandeling zijn van de oogarts en het verwijzen naar de educatie. Hierna volgen de doorverwijzingen aan de hand van indicatie. In een intern protocol zijn de criteria voor doorverwijzing naar paramedici binnen de OSS vastgesteld.

Vervolgscreening

Diabeten die al eerder in de OSS zijn gescreend worden door de Case Manager zelf opgeroepen. De Case Manager heeft hier een spilfunctie. Zij zal gelijk na de screening een afspraak voor het volgend bezoek maken. Een afspraak voor de 2e screening wordt precies één jaar na de 1e screening gemaakt. De Case Manager belt de diabetes cliënt twee maanden voor de  gemaakte  afspraak op om haar te vragen het lab resultaat alvast in orde te maken en hem/ haar te herinneren aan de afspraak.

Rapportage naar huisartsen

De Arts controleert of de gegevens correct zijn ingevuld en in overeenkomst met met de gegevens in het dossier,deze noteert tevens aanvullende adviezen aan de huisarts en ondertekent het Rapportage formulier. De Arts is verantwoordelijk dat de correct ingevulde, volledige en ondertekende rapportage ter verzending wordt aangeboden aan de administratie. In de rapportage naar de huisarts staat de gezondheidstoestand, beleid, adviezen en verwijzingen.