Verslag casemanagers certificaat uitreiking

in Nieuws
Hits: 851

Binnen de Stichting One Stop Shop voor chronische ziekten (OSS) is  de Case Manager (CM) de spil die zorgt voor het screenen, uitvoeren van de testen en het coördineren van de flow door het proces.

Door de groei van de OSS is een tekort ontstaan aan Casemanagers.hetgeen de aanleiding was een interne training te organiseren, geheel afgestemd op onze behoeften. 13 kandidaten zijn gestart met de opleiding maar vanwege persoonlijke redenen moesten 3 afhaken en zijn 10 na deelname aan het praktisch- en theoretisch examen geslaagd op 12 juni 2017.

Het bestuur en management vonden het een voorrecht om op gepaste wijze de geslaagden hun certificaat te overhandigen op vrijdag 25 augustus  2017.

Tot de aanwezigen behoorden mw.E.van Hetten, verpleegkundig Inspecteur namens het ministerie van volksgezondheid, Mw.R. Wolf, Voorzitter van het bestuur van de OSS, genodigden en het personeel van de OSS.

De voorzitter van de Nationale assemblee kon vanwege drukke werkzaamheden niet persoonlijk aanwezig zijn, maar heeft wel haar blijk van waardering getoond middels het schenken van pot plantjes aan alle geslaagden.

De best geslaagde  Mej. Apianai Mademi bracht namens de overige geslaagden een woord van dank uit aan de trainers, het bestuur en het management.