OSS & Stichting Suricorps

in Nieuws
Hits: 868

Op 21 juli 2017 was er een kennismakingsbezoek tussen de stichting One Stop Shop voor chronische ziekten en de Stichting Suricorps, tevens de 1e gesprekken om te komen tot de samenwerking.

*Stichting Suricorps for Development (OSS) is opgezet met steun van het Ministerie van RO om vanuit Surinaamse inzichten te kunnen bijdragen aan de uitvoering van nationale en regionale ontwikkelingsprogramma’s door vrijwilligers daarvoor in te zetten. De organisatie richt zich op de prioriteitsgebieden: Gezondheid, Milieu, Gender, Onderwijs en Cultuur.

Het voornaamste doel van Suricorps is om vrijwilligers te mobiliseren die kunnen bijdragen aan de zorg en ontwikkeling of uitvoering van nationale en lokale ontwikkelingsprojecten ten behoeve van de meest benodigde groepen en gemeenschappen. Deze projecten kunnen uitgevoerd worden door de overheid, stichtingen, NGO’s, particulieren of direct door Suricorps.  Een tweede doelstelling van Suricorps is om, meer in het algemeen, vrijwilligerswerk in Suriname te stimuleren, meer zichtbaar te maken en coördinatie en samenwerking tussen de verschillende stakeholders -overheid, civil society en privésector- te versterken.

 

*De Stichting One Stop Shop voor chronische ziekten (OSS), is een non-profit organisatie die zich sterk maakt voor de behandeling en begeleiding van personen die getroffen zijn door een niet-overdraagbare chronische aandoening (NCD).

 

De missie van de OSS is omschreven als het faciliteren van mensen met NCD’s middels innovatieve medisch gerichte oplossingen. Het prioriteitsgebied gezondheid van beide organisaties zal dan leiden tot een samenwerking.