Outreach donderdag 24 november 2016 Sitalsinghschool Nickerie

in Nieuws
Hits: 1223

Paramaribo, 28 november 2016

Betreft: Verslag Outreach donderdag 24 november 2016 Sitalsinghschool Nickerie

Van: E. Leetz

Op donderdag 24 november 2016 heeft de stichting One Stop Shop voor Chronische ziekten (OSS) op verzoek van de directeur van Sitalsingh School (openbare muloschool Nickerie) een Bewustwording, `Motivatie, en voorlichtingsactiviteit gehouden. De aanleiding tot dit verzoek, heeft te maken met een follow-up van ons gehouden jeugdcongres in de maand juli 2016 in Nickerie, waarbij vooral een gezonde leefstijl en de informatie over Diabetes Mellitus doorslaggevend is geweest voor deze uitnodiging. In het kader van de Diabetes maand heeft de leiding van de OSS dus ook haar toestemming verleend om te participeren

Het is een geslaagde activiteit geworden, 211 leerlingen hebben in groepen deel genomen aan de Motivatie, Bewustwording en voorlichting sessies.

Text Box:  Voorlichting door Dayenne KensmilDe activiteit begon met het vertonen van de OSS infomercial, voor de leerlingen van de 1e en 2e klassen. Deze film en vooral dat gedeelte van de wondkamer en de behandeling van deze cliënten heeft de leerlingen wakker geschud. Met deze film als inleiding heeft Guillermo Vaarnold van het Jongerenplatform van de One Stop Shop voor Chronische ziekten het belang van een gezonde leefstijl en daardoor het kunnen voorkomen van DM met de leerlingen besproken. Vervolgens is Dayenne Kensmil van de Educatie van de OSS dieper op deze ziekte ingegaan. Vanuit de zaal zijn er vragen gesteld die ook betantwoord zijn geworden. De behoefte bestaat er zowel bij de leerlingen alsook bij de leerkrachten voor vervolg sessies.

Er is een voorstel gedaan om bv tijdens de biologie lessen door te gaan met het verstrekken van Informatie t.a.v. DM en de gevolgen. De vertegenwoordiger van de OSS heeft aangeboden, een project voorstel te schrijven en dat aanbieden aan bedrijven en organisatie in Nickerie ter financiering, zo kunnen wij dan een aantal scholen in het district met toestemming van het Ministerie van Onderwijs en i.s.m. Met het Ministerie van Sport en Jeugdzaken en Volksgezondheid, werken aan de bewustwording van een gezonde leefstijl onder de Nickeriaanse gemeenschap.

 Simultaan met de eerste en tweede klas zijn de derde en vierde klas bezig geweest met motiverende gesprekken door de heer Zabdai Zamuel en mej Marelva Hasselbaink t.a.v. studie en gezonde leefstijl.