Hart- en vaataandoeningen maken steeds meer slachtoffers

in Nieuws
Hits: 3455
15 september 2016 - 20:21

Hart- en vaataandoeningen maken steeds meer slachtoffers

Net zoals in de rest van de wereld zijn hart- en vaatziekten ook in Suriname de belangrijkste doodsoorzaak. Hartinfarct, beroerten en vaatlijden maken steeds meer slachtoffers. Bovendien krijgt men op steeds jongere leeftijd te maken met deze aandoeningen.

 

Grote risicofactoren blijven hypertensie, diabetes, roken en alcoholgebruik en te weinig bewegen. Liesbeth Berggraaf, voorzitter van de Stichting Diabetes Educatie Suriname (SDES), maakt zich zorgen over deze ontwikkeling: “Het neemt schrikbarend toe. Iedereen weet dat het aantal dialysepatiënten toeneemt, het aantal hart- en vaatziekten, het aantal amputaties.”

Steeds voorlichting geven
Deze bezorgdheid heeft er eerder toe geleid dat in samenwerking met onder andere het Ministerie van Volksgezondheid de One-Stop Shop is opgezet, die zich onder meer toelegt op de bewustwording onder diabeten. Berggraaf zegt dat mensen veelal niet beseffen dat het om chronische ziekten gaat, waar zij de rest van hun leven mee te maken hebben. Zij is er voorstaander van dat er steeds voorlichting moet worden gegeven. Mensen zijn volgens de arts geïnteresseerd wanneer iets gebeurt. Als er bijvoorbeeld een crisis is: ze hebben hoge bloeddruk, komen dan naar de dokter en drinken netjes hun tabletten. Is de bloeddruk eenmaal op een goed niveau, dan denken ze dat ze beter zijn en kunnen stoppen met de medicijnen. En dan komen ze ook niet meer naar de dokter. “Wat ze vergeten, is dat de bloeddruk omlaag is gegaan met de medicijnen. Dus als je daarmee stopt, gaat de bloeddruk weer omhoog. Ze snappen niet dat als je het eenmaal hebt, ze het voor hun hele leven hebben. Daarom heet het een chronische ziekte. Dus de rest van je leven moet je onder controle blijven. Dat stukje awareness moet nog worden aangepakt,” meent Berggraaf.

Eigen verantwoordelijkheid
Zij erkent dat de overheid zorg moet dragen voor een aantal faciliteiten, zoals goede wegen, fietspaden en wandelpaden, onder andere voor de mensen die meer willen bewegen op de fiets of die willen wandelen. “Maar als we gaan wachten op de overheid, dan gaan we, zeker in deze tijd, lang wachten,” vreest zij. De overheid moet wel ervoor zorgen dat er bijvoorbeeld een dokter is of een ziekenhuis wanneer mensen ziek worden, maar het blijft de verantwoordelijkheid van de burger zelf om zo gezond mogelijk te blijven en zoveel mogelijk te voorkomen dat ze ziek worden. Een gezonde leefstijl blijft belangrijk, met voldoende beweging en gezonde voeding. “Suriname heeft een goede keuken, maar die is helaas niet de gezondste: veel vet en veel zout. Mensen worden te dik. Mensen houden van een borrel. Dat alles maakt dat ze op steeds jongere leeftijd dergelijke aandoeningen krijgen.”

Samenwerken
Om de bewustwording onder de bevolking op te voeren, denkt Berggraaf dat samenwerken een pré is. Gezondheidszorgorganisaties zouden meer met elkaar moeten samenwerken om betere resultaten te behalen op het gebied van awareness. De arts doet daarom graag mee aan het initiatief van de Intermed Groep om een vaatprogramma uit te voeren, waarbij gedurende een heel jaar regelmatig voorlichtings- en educatieactiviteiten worden ontplooid. Vandaag vond de kick-off plaats van het vaatprogramma, dat een jaar zal duren. Gwendeline de Brug, één van de trekkers van dit programma, zegt dat jongeren zeker ook aandacht zullen krijgen. Op programma staat dan ook bezoeken aan verschillende scholen. Daarnaast zullen gedurende het gehele programmajaar mensen in de gelegenheid gesteld worden om gratis hun bloeddruk- en bloedsuikergehalte te meten en kunnen ze meedoen aan een wandelloop en zumbathon.

 

BRON: http://www.srherald.com/suriname/2016/09/15/hart-en-vaataandoeningen-maken-steeds-meer-slachtoffers/