6 Juni 2016 - MOU Public health & OSS

in Nieuws
Hits: 3172

Op 6 juni 2016 is de Memoradum of Understanding (MOU) getekend tussen de Stichting One Stop Shop voor chronische ziekten (OSS) en de afdeling Public Health van de Faculteit der Medische Wetenschappen van de Anton de Kom Universiteit Suriname, waarbij een bijdrage geleverd zal worden aan de verbetering van de diabetes zorg in Suriname door wetenschappelijk onderzoek uit te voeren teneinde een evidence-based beleid van de OSS te stimuleren maar ook voor de afdeling Public health een plek te zijn voor onderzoek en werken aan de opleiding van jonge wetenschappers.

 Zowel de OSS als voor de afdeling Public Health zullen hier hun voordel uithalen en wij van de OSS hopen en geloven in een goede langdurige wederzijds opbouwende relatie.