De huisarts

Geachte Collega,

Nog maals zeggen wij u dank voor de samenwerking het afgelopen jaar. Refererend naar ons schrijven d.d. 10 maart 2015 ref no. SOSS/15/15/EL, beschikt u reeds over de algemene informatie aangaande de Stichting One Stop Shop voor chronische ziekten We spreken de hoop uit dat wij ook in het jaar 2016 en de komende jaren de cliënten met een chronische ziekte in samenspraak en samenwerking met u, van dienst kunnen zijn.

Daarom willen wij in gezamenlijk overleg met u, de jaarlijkse screening van uw cliënten met Diabetisch Mellitus continueren.

Voor de screening van uw cliënten hebben wij het volgende nodig

  1. Lab resultaten niet ouder dan 3 maanden

Bloed: Hb, Gluc, HbA1c, Na, Kreat, Chol, HDL, LDL, Tg, Kalium, Ureum, SGPT

Urine: Eiwit, Sed, Microalb.

  1. ECG: indien een ecg gemaakt in het afgelopen jaar
  2. Lijst van de huidige medicatie
  3. Complicaties doorgemaakt.

 

Voorstel aanpak

Om na te gaan, hoeveel patiënten met Diabetes  in uw bestand voorkomen, zouden wij gaarne met u, of met uw toestemming, deze patiënten willen listen. Desgewenst kunnen wij uw kaartenbak doorlichten met een vast team i.v.m. de confidentialiteit bestaande uit case managers(verpleegkundigen), indien nodig een arts van de One Stop Shop en de marketing coördinator. U als hoofd verantwoordelijke van de cliënt krijgt na de screening een verslag pere.mail of hardcopy  en eventueel adviezen voor de zorg van het komende jaar en zien wij deze cliënten jaarlijks terug.

 

Gaarne willen wij u een polibezoek brengen, en desgewenst nadere toelichting geven aangaande de vernieuwde diensten vanuit de Stichting One Stop Shop voor chronische ziekten.

Rekenend op uw medewerking, verblijven wij.

Met vriendelijke groeten,

Drs. E. Berggraaf,                                                                                                             Drs.L.K. Kloof, MPH.

Board Voorzitter                                                                                                               Medisch Manager