Educatie

De educatie van de Stichting One Stop Shop

Gezondheid wordt door de Wereldgezondheidsorganisatie als volgt geformuleerd: “Gezondheid is een toestand van een zo optimaal mogelijk fysiek, mentaal en sociaal welzijn, waarbij iedereen de kans moet hebben om als mens capaciteiten te ontwikkelen en te gebruiken met een maximum aantal vrijheidsgraden en keuzemogelijkheden.” De invulling van gezondheid is zeer ruim, dynamisch, relatief en emancipatorisch. Deze algemene opvattingen en internationaal gehanteerde definitie over gezondheid ligt aan de basis van de keuze en de inhoud van de ontwikkelingsdoelen voor een goede gezondheidszorg.

Gezondheidseducatie verwijst naar de school die gebruik maakt van georganiseerde leermogelijkheden om jong en oud kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes bij te brengen met betrekking tot gezondheid. Het einddoel is dat zoveel mogelijk mensen alleen of in groep, over de eigen gezondheid en die van anderen met kennis van zaken keuzes kunnen maken, besluiten kunnen nemen en daar naar leren handelen.

De educatie lessen van de Oss worden dagelijks, met uitzondering van de dinsdag, verzorgd.

Deze lessen zijn bedoeld om u die leeft met diabetes bewust te maken. Er zijn een aantal spannende lessen. Lessen waar u veel van kunt leren. En deze lessen krijgt u in een ontspannen sfeer samen met mensen die net als u worstelen met diabetes. U mag uw ervaringen delen en vragen stellen. De lessen duren een aantal weken. Aan het einde van al onze lessen hebben wij onze bekende Cook-Out met de diëtist. Daar leert u om gezond te kunnen koken. Want velen van ons kunnen heel goed koken. Maar doen wij dat wel op een gezonde manier? Zit er vaak niet te veel vet/zout of suiker in ons eten? De diëtist zal u leren het op een gezonde manier te doen en u zal zelf ervaren dat het eten met weinig vet en weinig zout nog steeds heel lekker is.

 Wij kunnen u meegeven dat u in al die weken veel van ons zult leren. De bedoeling is wel dat alles dat u leert toegepast zal worden in uw dagelijks leven. Dit zal erin resulteren dat u de mogelijke complicaties van suikerziekte kan voorkomen en dat u stabiele bloedsuiker waarden zult hebben.